Aktuality

Pro velký zájem jsme se rozhodli, že od 15.5.2019 20:00 navýšíme kapacitu o dalších 20 míst. Tak kdo má ještě zájem se zúčastnit Poradní skály 2019, tak ať neváhá a zaregistruje se

Účastnický poplatek na akci je 500 Kč. Je nutné jej uhradit spolu s uvedením příslušného variabilního symbolu na účet 2901208852/2010 do 31.8.2019 (23:59).

V případě hromadné platby (za celé středisko) napište do variabilního symbolu 123 + číslo střediska a na email registrace@poradniskala.cz zašlete jmenný seznam, za koho byl poplatek zaplacen.

Přihlášení účastníci, kteří nebudou mít k půlnoci 31. srpna zaplaceno budou ze seznamu vymazáni a jejich místa budou nabídnuta dalším zájemcům. Pokud účastník po zaplacení zjistí, že nebude moci přijet, je potřeba neprodleně informovat pořadatele (registrace@poradniskala.cz).

Účastníkovi bude navrácena příslušná část poplatku podle data, kdy k odhlášení dojde: do 31. 8. vracíme 500 Kč;

do 30. 9. vracíme 300 Kč; pokud za sebe odhlašovaný účastník nalezne náhradníka, vracíme 500 Kč poté, co organizátoři spárují odhlášeného s náhradníkem a náhradník uhradí účastnický poplatek (při odhlášení je nutné uvést jméno náhradníka a kontakt na něj);

po 30. 9. vracíme 200 Kč; pokud za sebe odhlašovaný účastník nalezne náhradníka, vracíme 500 Kč poté, co organizátoři spárují odhlášeného s náhradníkem a náhradník uhradí účastnický poplatek (při odhlášení je nutné uvést jméno náhradníka a kontakt na něj).

Registrace na akci Poradní skála 2019

Registrace na akci Poradní skála 2019 bude spuštěna 15.4.2019 od 20:00. Kapacita je 190 účastníků.