Lektoři

Přehled lektorů

Jiří Bican (Piškot)

O mně Už více než 10 let spoluvedu oddíl v pražských Strašnicích. Nejprve jsem vedl skautskou družinu, poté jsem mnoho let dělal Velkou světlušku. Kromě aktivního působení u oddílu se přes pět let věnuji skautskému vzdělávání vůdců. Živím se jako programátor a mezi mé koníčky patří hudba a trekování.
Programové bloky
 • Celoroční program - Řeč nebude o celoroční hře, ale o přístupu k přípravě celoročního programu, jak to učit rádce a jak nám v tom může pomáhat práce se skautskou výchovnou metodou.

Michal Bureš (Bumerang)

O mně Pochází ze západních Čech, ale už 13 let s rodinou žije v chalupě z 18. století na úpatí stolové hory Ostaš na Náchodsku. Pracuje jako učitel na ZŠ, zpracovává knihy o regionální historii i učební materiály. Vedl deset let vlčáckou smečku, devět let skautský oddíl, pět let středisko, založil a deset let stál v čele Vůdcovského lesního kurzu Quo vadis. Byl výchovným zpravodajem v plzeňské i královéhradecké KRJ. Aktuálně je předsedou KRJ Královéhradeckého kraje a vůdcem Oddílu bratra Františka z Police nad Metují. Má instruktorské vzdělání, OČK Metodika a OČK Historie a myšlenkové základy skautingu.
Programové bloky
 • Rituály vlčat
 • Fungující smečka vlčat

Vladimír Cvrček (Vezír)

Programové bloky
 • Čolek a Žabka 1 - Úvod do tematiky
 • Čolek a Žabka 2 - Před vyplutím
 • Čolek a Žabka 3 - Na moři
 • Výměna zkušeností a nápadů s využíváním SR Čolek a Žabka - Výměna zkušeností a nápadů s využíváním SR Čolek a Žabka

Anna Hrubá (Lipani)

O mně Jsem skautkou desátým rokem a z toho již šest let vedu družinu světlušek. Jsem členkou týmu Světluškovského lesního kurzu.
Programové bloky
 • Rituály světlušek - Rituály jsou důležitou součástí oddílového/rojového života.

Jan Hylský (Bobák)

O mně Ve skautu jsem od malého vlčete. Když jsem vyrostl ze skautské družiny, stal jsem se rádcem u smečky vlčat a poté vedoucím skautské družiny. Během vedení družiny skautů jsem převzal vedení koedukovaného oddílu Fata morgana. Oddíl jsem v roce 2016 předal nástupci a nyní vykonávám funkci zástupce vedoucího střediska v NMnM. Před rokem jsem začal (s dalšími vedoucími) vést roj světlušek. Mám rád hory, turistiku, kamarády, sport a přírodu.
Programové bloky
 • Výměna zkušenosti - vedení světlušek a využívání SR Kouzelná lucerna

Vendula Karásková

O mně Jsem jeden z dospělých nováčků, ke skautingu jsem se dostala skoro náhodou, za kterou jsem opravdu vděčná. Jsem už na středisku něco málo přes rok, pomáhám vést oddíl Benjamínků a Vlčat.
Programové bloky
 • Výměna zkušenosti - vedení vlčat a využívání SR Knihy džunglí
 • Mauglí 1
 • Mauglí 2
 • Mauglí 3

David Kupr (Pecka)

O mně Roky jsem byl jako vedoucí u vlčátek, nyní začínám jako vedoucí benjamínků. Jsem učitel a učím na 1. i 2. stupni ZŠ v Kolíně.
Programové bloky
 • Duše vlčete a světlušky - Specifika kategorie vlčat a světlušek. Jak vnímají svět, co je pro ně okolí, jak s nimi komunikovat, atd.

Tomáš Kurc (Šůgr)

O mně Do oddílu jsem vstoupil jako 10letý v roce 1996, od té doby jsem si prošel prakticky všemi výchovnými kategoriemi. Později jsem se stal na několik let zástupcem vůdce oddílu, který jsem následně na 2 roky převzal. V roce 2013 jsem se vrátil na post zástupce vůdce oddílu a stal jsem se vedoucím střediska, kterého zastávám i v současnosti. Na podzim hodlám kandidovat na předsedu okresu, kde zastávám od roku 2016 pozici místopředsedy. Mám za sebou organizaci několika větších akcí (s vedením početného týmu), mimo jiné i krajského ZVaSu, organizuji příští celostátní ZVaS. Podílel jsem se na přípravě nových pravidel ZVaSu. V civilním životě se živím jako koordinátor projektů a CAD modelář v jedné menší firmě, jejímž hlavním zákazníkem je ŠKODA auto. Ve volném čase mě kromě životu s partnerkou a skautování baví také sport, především florbal, kterému se věnuji 13 let závodně. A když zbude čas, rád cestuji.
Programové bloky
 • Příprava na ZVaS - Jak připravit na ZVaS vlčata a světlušky (možné alternativy programu, zpětná vazba,...) ale i sami sebe jako vedoucí (nebo možná i organizátory?).

Vendula Menšíková (Venda)

Programové bloky
 • Globální kompas - Na programu si představíme Globální kompas, který oddíly podporuje na jejich cestě k udržitelnosti.
 • PUSA pro svět: Příručka udržitelných skautských akcí - Jak pořádat udržitelnější skautské akce?

Jitka Mertlíková (Baff)

O mně Pocházím z malebného městečka Rtyně v Podkrkonoší. Pracovně se pohybuji především ve vzdělávání - od maličkých dětí až po dospěláky a to jak v soukromém, tak i neziskovém sektoru. Ráda tvořím smysluplné projekty, které mají přesah. Kromě skautingu mám ráda cestování, dlouhé diskuse nad sklenkou vína nebo hrnkem čaje, knihy, turistiku a putování pod širým nebem. Ve skautu působím v oddíle jako vedoucí a na kraji jako volený člen a výchovná zpravodajka.
Programové bloky
 • Lucinka a kouzelná lucerna 1
 • Lucinka a kouzelná lucerna 2
 • Lucinka a kouzelná lucerna 3

Amálie Nedbalová (Málí)

O mně Jsem vedoucí dívčího oddílu v Praze, ve kterém máme světlušky, skautky a roverky. Ve skautském prostředí se objevuji na různých vzdělávacích akcích, občasně v čajovně Tunel. Jinak studuju speciální pedagogiku a učitelství. Mám ráda tanec a hudbu a kafe a pivo a život.
Programové bloky
 • Rytmika - Rytmika aneb proč je důležité rozvíjet ji u dětí
 • Jak pracovat s jinakostí - Každý v oddíle má specifické potřeby, každý je jiný. A na nás je poznat v čem daná jinakost spočívá a umět s ní pracovat a využít ji pro běžný život v oddíle.

Martin Němec (Ben)

O mně Jsem členem Infoodboru, kde se věnuji podpoře akcí pro využití Skautského rezervačního systému (SRS), na kterém běží i web Poradní skály. Jako člen organizačních týmů či servistýmů se podílím na celostátních akcích typu Poradní skála, Elixír, ... Tvorbě webů se věnuji již 18 let (až na pár výjimek čistě skautských), ale nejsem programátor. Dříve jsem 5 let na vůdcovském kurzu přednášel hospodaření, byl jsem členem střediskové i okresní revizní komise a hospodářem střediska (ale hospodaření se skautsky už 10 let nevěnuji). Skautem jsem se stal až v 19 letech a prošel si mnoha funkcemi a činnostmi od družiny až po ústředí kromě krajské. Civilně jsem vystudovaný ekonom a živí mě Excel v krajské veřejné osobní dopravě a aktuálně studuji Řízení a rozvoj regionální turistiky. Momentálně nejsem členem Junáka, ale dělám pro něj spoustu věcí jako dobrovolník.
Programové bloky
 • SkautIS - oddílový pomocník - Program bude zaměřen na agendy a funkce skautISu, které by mohly být užitečné pro vedení oddílu.

Jakub Pěnička (Barbušák)

O mně Spolu s manželkou, která je rovněž „skautsky postižená“, vychováváme dva nastávající skautské vedoucí – Aničku (5 roků) a Toníka (2 roky). Zároveň jí vypomáhám s vedením oddílu v Provodově-Šonově, vedu tábory tohoto oddílu a nově též koedukovanou skautskou družinu, což je výzva. Když už zrovna neskautujeme, věnujeme se přípravě aktivit pro děti naše a našich kamarádů. Kromě skautské i mimoskautské výchovy mládeže jsem rád za chvíle strávené na kanoi, kole, volejbalovém kurtu či nad skleničkou vína. Dříve jsem hrával Dračí doupě, ale už nějak není kdy a s kým. Mám rád, když mají věci svůj řád, dělají se správně a dotáhnou se do konce.
Programové bloky
 • Výměna zkušeností - vedení benjamínků

Lucie Rabochová (Hop)

O mně Se skautováním jsem začala v roce 2006 v dívčím oddíle a jsem členkou skautského střediska v Mostě. Nyní jsem zástupce vedoucího chlapeckého oddílu Čtyřlístek. Kolem vlčat se pohybuji čtyři roky a druhým rokem vedu vlčáckou smečku. Studuji bohemistiku na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.
Programové bloky
 • Výprava pro vlčata a světlušky - Plánuješ výpravu a nevíš si rady? Nebo se chceš podělit o vlastní zkušenosti? Zapiš se a přijď!

Martin Rydlo (Rudolf)

O mně Jsem již třetí generace v naší rodině, která se zapojila do Junáku. Členem Junáku jsem od roku 1993, kdy jsem nastoupil do 1. oddílu vodních skautů Albatros v Novém městě nad Metují. Jsem profesně informatik se zaměřením na počítačové sítě a produkty Microsoft. Aktuálně pracuji v Nemocnci na Homolce v Praze jako Administrátor IT. V roce 2016 jsem se znovu zapojil do činnosti v organizaci a beru velké akce jako osobní výzvu. V roce 2017 jsem se stal členem Skautské ochranné služby. Jsem oddílovým rádcem ve 2. oddíle Skarabeus Kladno, kde se věnuji družině světlušek. V roce 2019 jsem si začal dodělávat skautské vzdělání a začal jsem tím, že jsem úspěšně složil "Čekatelskou zkoušku".
Programové bloky
 • Děti v kyberprostoru - Kyberšikana, trendy, náměty na aktivity na schůzky pro VaS (jak se chovat na internetu, jak se bránit útokům, základní počítačová gramotnost).
 • Lucinka a kouzelná lucerna 1
 • Lucinka a kouzelná lucerna 2
 • Lucinka a kouzelná lucerna 3
 • Výměna zkušenosti -vedení světlušek a využívání SR Kouzelná lucerna

Jan Schovánek (GrosS)

O mně Naleznete mě v séónijské pahorkatině obklopeného džunglí a vlčaty. Již řadu let vedu koedukovaný oddíl v Suchdole nad Odrou a zastávám funkci zástupce vedoucí střediska a výchovného zpravodaje. V neposlední řadě přispívám sebou jakožto člen odboru vlčat a světlušek. Vlčáctví je pro mě krásná velká hra plná dobrodružství, přátelství a pevného řádu.
Programové bloky
 • Nováček a přestupy - Pomalu našlapuje na nové stezce, zcela neznámé. Má trošku strach, ale pokračuje dále. Rozhlíží se. V tom mu jde někdo na proti. Kdo to asi tak je?
 • Práce s kompetencemi vlčat a světlušek - Co jsou to kompetence a jak s nimi pracovat při tvorbě programu pro VaS?
 • Výměna zkušenosti -vedení vlčat a využívání SR Knihy džunglí
 • Setkání s OVaSem

Ladislav Šinágl (Šimi)

O mně U skautu jsem již pár let. Stále aktivně vedu koedukovaný oddíl vlčat a světlušek. Jsem členem náčelnictva a jeden z členů pracovní skupiny pro ideu vlčat a světlušek
Programové bloky
 • Revize idey vlčat a světlušek - Představení procesu revize idey a diskuze nad aktuálním navrhovaným zněním.

Klára Sotonová

O mně V současné době jsem vedoucím střediska a zástupcem u oddílu benjamínků. Benjamínkům se věnuji již 11 let. Třetím rokem působím jako redaktorka v časopise BenJáMína a dvakrát jsem byla v pořadatelském týmu vzdělávací akce Sejdeme se na pěšince pro vedoucí benjamínků.
Programové bloky
 • BenJáMína
 • Benjamínci a velká hra
 • Jak na výlet s benjamínky

Jana Starcová (Ronja)

O mně Pocházím z Českých Budějovic, kde jsme členkou 1. dívčího oddílu Dráteníci. Několik let jsem aktivně vedla družinu světlušek. Jsem členem týmu Světluškovského lesního kurzu.
Programové bloky
 • Rukodělky pro VaS - K čemu rukodělky slouží, proč je využívat, inspiromat, tvoření

Ondřej Stejskal

Programové bloky
 • Mezilidské konflikty (ne)jsou pohádka
 • 8. bod SVM: Zapojení do společenství. Jak na to?

Pavla Sýkorová (Gymi)

O mně Na skautském ústředí koordinuji revize výchovných nástrojů. Můžete mě potkat na různých čekatelských a vůdcovských kurzech. Poslední rok si užívám objevování s mojí malou Lucinkou.
Programové bloky
 • Vlčci a světýlka - Během programu se seznámíme s výstupy revize vlčků a světýlek. Budeme vymýšlet, jak zapojit nové vlčky a světýlka do oddílových programů.

Michal Tarant (Majkl)

O mně Profesně jsem od května 2003 jsem vedoucím Centra ekologické výchovy VIANA při Střední odborné škole pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově. V rámci činnosti ekologického centra se zabývám realizací výukových programů zaměřených na EVVO ve školských zařízení, zájmovou činností studentů školy v odpoledních hodinách, přípravou a realizací rozvojových programů a projektů školy (fondy EU, granty apod), intenzivně také příhraniční spoluprací s partnery v Sasku a Dolním Slezsku. Skautsky jsem v minulosti působil na VLK Quo vadis, ČLK Enter a vedl Spojené lesní školy – Vlčáckou LŠ a LŠ Světluška. Aktuálně působím v roli místonáčelníka Junáka a vedoucího mosteckého střediska a okresu.
Programové bloky
 • Revize idey vlčat a světlušek - Představení procesu revize idey a diskuze nad aktuálním navrhovaným zněním.
 • Diskuse s místonáčelníkem Michalem Tarantem - Majklem

Dana Tarantová (Komtesa)

O mně Přesunula jsem se z města na ves do Krušných hor a užívám si s rodinou krás nádherné pohraniční krajiny. Pracuji taktéž na vrcholku kopců v jednom horském centru, kde se zaměřuji na cestovní ruch, projekty, němčinu a programy pro školní kolektivy. Vedu svou šestku světlušek v oddíle Sedmikrásek v Mostě, jsme nový oddíl, s vedením oddílu jsme skvělá parta žen a moc nás to baví. Světlušky vedu dohromady již 10 rokem, předtím jsem působila v Neštěmicích. Vždy jsem byla skautsky aktivní, příprava expo stánku na Jamboree v Anglii 2007, práce v kontingentu Roverway 2009, práce na nových stezkách VaS, členka Odboru vlčat a světlušek od roku 2010, velitelka štábu ZVaS od roku 2016.
Programové bloky
 • Výchovné nástroje pro světlušky a vlčata - Jaké výchovné nástroje můžeme použít při přípravě programu v návaznosti na skautskou výchovnou metodu (vlčci a světýlka, časopisy, ZVaS, cestičky, …)?
 • Fungující roj světlušek - Vedeš světlušky, nebo s nimi právě začínáš? Přijď a dozvíš se vše podstatné pro fungující roj plný spokojených vedoucích a čilých světlušek.
 • Nová pravidla ZVaS - Představení změn pravidel závodu, disciplín, rady pro organizátory
 • Tábor prakticky - Praktické zkušenosti na tábor pro VaS. Jaké programy zvolit, jaký režim dne, dynamika tábora. Na co si dát pozor, co nepodcenit.
 • Setkání s OVaSem

Barbora Tichavová (Rozárka)

O mně Pocházím z jindřichohradeckého střediska Zlatá Růže, kde jsem nejprve vedla oddíl a poté i středisko samotné. Posledních cca 10 let se věnuji zejména práci na ústřední úrovni. Mám zde na starosti oblast výchovného programu a také ochrany a bezpečí dětí, kromě toho si zvykám v nové roli místostarostky Junáka - českého skauta. Se svou rodinou žiji stále v Jižních Čechách, od práce odpočívám nejraději na procházkách se psy, na kole nebo u řemeslné tvorby.

Klára Vlášková (Panda)

O mně Vedu předškolní skauty a na tábory jezdím s táborníky. Na benjamíncích mě baví, že doslova vidím, jak mi rostou pod rukama. Ráda se nechám inspirovat dobrými nápady od dětí i od dospělých. Zakládám si na tom, že oddíl s rozšířenou duchovní výchovou není jen pro "věřící", ale každého svého člena vede k nejvyšší Pravdě a Lásce.
Programové bloky
 • Práce s hodnotami pro benjamínky - Budeme se zabývat tím, jak s dětmi od útlého věku rozvíjet skautké hodnoty.
 • Osvědčené aktivity, hry pro benjamínky - Jednoduché hry a další aktivity bez písmenek a číslic.

Tomáš Vodička (Brum)

O mně Jsem bývalý vedoucí 2. smečky vlčat v Litoměřicích. Kdysi dávno jsem se věnoval výchově vedoucích světlušek a vlčat. Působil jsem na Světluškovském lesním kurzu, Světluškovské a vlčácké lesní škole, VLKu, Ursu. Pár let byl velitelem štábu závodu vlčat a světlušek, garantem projektu Srdce na dlani, zorganizoval pár Poradních skal a na jiných přednášel. Napsal dvě zapomenuté skautské brožury. Předal štafetový kolík jiným a věnoval se výchově tří skvělých dětí. Na základě mírného nátlaku organizátorů rád přijedu na Poradní skálu a pokusím se příliš nesnížit úroveň ostatních programů svým drobným příspěvkem.
Programové bloky
 • Idea světlušek/vlčat v každodenním životě oddílu - Ukážeme si, že Idea světlušek/vlčat není téma, kterého bychom se měli obávat

Jana Vytásková (Ferda)

O mně Jsem vedoucí odboru benjamínků, vlčat a světlušek. Praktickou zkušenost mám s vedením všech 3 nejmladších věkových kategorií ze střediska v Prostějově. Nejvíce se ale zabývám kategorií benjamínků, kterou mám v rámci odboru na starosti.
Programové bloky
 • Duše benjamínka - Vývojová psychologie benjamínků - co děti zvládnou? jaké jsou?
 • Výchovné nástroje pro benjamínky - Více informací o pěšince, pracovních listech a metodice. Jak s nimi pracovat? A kde čerpat inspiraci?
 • Revize idey vlčat a světlušek - Představení procesu revize idey a diskuze nad aktuálním navrhovaným zněním.
 • Jak (ne)vykrádat program pro starší věkové kategorie? - Co to znamená vykrádání programu? A jak se mu vyhnout?
 • Setkání s OVaSem

Kristina Záchová (Želwice)

O mně Co říct o sobě? Narodila jsem se pár dní před vznikem slovenské Ústavy (a několik měsíců před rozpadem Československa), skautovat jsem začala ještě ve starém tisíciletí, pocházím z Hané, ale žiju v Matičce stověžaté, taky jsem vystudovaný magor-bohém, v práci si čtu (doopravdy) a baví mě spoustu věcí (z neskautských třeba cestování, kulturní akce, pěstování kytek - vedou kaktusy a sukulenty, vaření a jídlo obecně...) a taky sbírám a posílám pohlednice. :) Ráda si s Vámi i mimo program pokecám.
Programové bloky
 • Osvědčené aktivity, hry pro světlušky a vlčata - Typy her, motivace, materiály, praktické ukázky a hry.

Zora Záchová (Beny)

Programové bloky
 • Čolek a Žabka 1 - Úvod do tematiky
 • Čolek a Žabka 2 - Před vyplutím
 • Čolek a Žabka 3 - Na moři
 • Výměna zkušeností a nápadů s využíváním SR Čolek a Žabka - Výměna zkušeností a nápadů s využíváním SR Čolek a Žabka