Program

Jak je již tradiční, stěžejní část programu se soustředí na sobotu, kdy se můžete těšit na zajímavé a inspirativní programy zaměřené na praxi vedoucího vlčat, světlušek a benjamínků. Anotace k těmto programům si můžete pročíst níže (bude průběžně doplňováno). 

Těšit se ale můžete taky na program připravený pod pokličkou Skautského institutu, který začne hned v pátek večer, vyvrcholí pak během nedělního dpopoledne. Budeme se trochu vzdělávat a trochu rozvíjet, konkrétní obrysy zveřejníme zanedlouho. 

Postupně tu budou přibývat anotace jednotlivých programů. Přihlašování na konkrétní programy začne ve středu 27. 9. dopoledne

 

______________________________________________________________

 

Upoutávky na konkrétní programy (sobota):

Dobrý skutek (Vokin)

Je ve slibu, v hesle, příkazu. Ale co to je? Jak jej vnést do života malého dítěte? A jak jej zapracovat do svého života? Přijď si pro povídání i praktické tipy.

Symbolický rámec vlčat (Gross)

Účastníci budou provedeni vlčáckou džunglí spolu s Mauglím a jeho smečkou. Seznámí se s Akélou, Šedákem, panterem Baghírou, medvědem Balůem, hadem Ká, chromým tygrem Šér Chánem i dalšími postavami, které džungli obývají. Spolu s nimi pak budou objevovat tajemná a krásná místa džungle.

Symbolický rámec světlušek (Indi)

Kouzelná lucerna už je s námi několik let a její krásný příběh přímo vybízí k využití nejen pro cestičku světlušek. Přijď se inspirovat, nadchnout, rozsvítit si lucerničku. A možná také podělit se o vlastní zkušenosti. Kouzelná lucerna není jen cestička!

Kdo jsem, Můj kamarád, Můj domov (Baki)

Program je zaměřen prakticky. Vyzkoušíme si některé kratší aktivity jako příklad určitých typů programů, které lze využít. Velkou část věnujeme vzájemné inspiraci a výměně zkušeností. Zaměříme se i na možná úskalí při plnění.

Příprava Zvas - z pohledu pořadatele (Komtesa)

Diskuse a výměna zkušeností mezi přihlášenými vedoucími a zkušenými pořadateli. Přijďte a rádi odpovíme na veškeré otázky, které vás napadají při pořádání závodu. Vyzkoušíme si vymyslet návrhy stanovišť k ukázkovým symbolickým rámcům. Připomeneme všechny organizační kroky, které jsou potřebné k realizaci kola ZVaS.
Podmínkou účasti na tomto semináři je přečtení nových pravidel závodu a disciplín závodu.

Příprava Zvas - z pohledu účastníka (Komtesa)

Aktivita je vhodná především pro vedoucí oddílů, kteří hledají možnosti, jak zapracovat obsah disciplín do pravidelné činnosti oddílu, jak se poprat s náročností úkolů.
Podmínkou k účasti je přečtení nových disciplín závodu a článku ke ZVaSu v zářijovém Skautingu

Výchovné nástroje vlčat a světlušek (Vokin)

Pojď si udělat přehled o tom, co všechno ti ústředí nabízí ke tvé práci s vlčaty a světluškami. Není to jen stezka :-)

Světýlko (Zdeněk, Komtesa)

Program představí časopis Světýlko, jako zajímavý nástroj pro práci v oddíle. Formou workshopu budou mít účastníci možnost nahlédnout do „kuchyně časopisu Světýlko.“ Součástí programu bude ukázka podkladů, které vznikají před zasláním ke grafikovi a ilustrátorovi. Účastníci budou moci zpracovat libovolnou rubriku z konceptu Světýlka na ročník 2017/2018. Vzniklé materiály využije šéfredaktor přímo v časopise

Rituály světlušek (Indy)

Velké svícení, Velký rej, světluškovský slib, splnění některého ze stupňů stezky, ... Jestli Ti tyhle věci nic neříkají, pak je tento program určený přímo pro Tebe. A jestli říkají, přijď se podělit o své zkušenosti, a třeba načerpat nové! Světluškovské rituály jsou stále ve vývoji a Ty můžeš být u toho.

Rituály vlčat (Gross)

Od příchodu nováčka do smečky až po odchod zkušeného vlčete ke skautské družině. První stisknutí levice, schůzky, výpravy, tábor, vlčácký slib a spoustu dalšího čeká na účastníky v tomto programu.

Práce s oblastmi (Máňa)

Ve stezce najdeme 6 základních oblastí, do kterých jsou úkoly rozděleny. Seznamte se s tím, proč jsou tyto oblasti ve stezce, co je jejich smyslem a co mají u dětí podporovat a rozvíjet. Budeme se bavit o tom, jak tyto oblasti zapojit do programu i mimo stezku.

Jak funguje stezka (Máňa)

Začínáte se stezkou a chcete vědět jak funguje? Během programu se seznámíte se základními pravidly stezky a principy práce s ní. Zjistíte, co vše při práci se stezkou můžete použít a jak jí začlenit do programu.

Práce s více stupní stezky (Máňa)

Pracujete nebo byste chtěli pracovat s více stupni stezky najednou? Ale jak na to? Přijďte navzájem nasdílet zkušenosti, získat typy a rady jak na to v různých případech. A hlavně si zkusit připravit program, při kterém se splní úkol z různých stupňů. Přijďte si takové programy vyzkoušet na vlastní kůži.

BenJáMína (Bylinka - redakce)

Program bude zaměřený na využití časopisu při skautských schůzkách a ostatních dětských kolektivech. Jak pracovat s metodikou, propojení s pracovními listy pro Benjamínky. Během hodiny si některé aktivity vyzkoušíme, prostor bude i pro diskuzi.

Pěšinka a pracovní listy (Alča s Klárkou)

Již pracuješ s výchovnými materiály pro benjamínky, ale nevíš, jak je propojit s celoroční hrou, časopisem a dalšími materiály? Tak tohle je program právě pro tebe.

Pěšinka a pracovní listy (Alča s Klárkou)

Ještě neznáš výchovné materiály pro benjamínky? Nebo si s nimi nevíš rady? Přijď si s námi popovídat a zjistíš, že to není tak složité, jak to na první pohled vypadá.

Specifika benjamínků (Alča s Klárkou)

Chceš se seznámit s tím, kdo jsou benjamínci? Jaké radosti a strasti tě při práci s nimi čekají? Jaké problémy řeší, co je zajímá?

Pokud jsi zvědavý na odpovědi na tyto otázky – určitě přijď.

 

Praktický život s benjamínky (Sirka)

- popis, rozbor a návrh řešení nejčastějších situací, do které vás benjamínci snadno dostanou - nechce se odlepit od rodičů a začlenit se do programu, noční pomočování, dětská agresivita, pasivita, plačtivost, strach z čehokoliv, stýskání, ztráty pro ně důležitých věcí...

- návrh, jak dětem přistupovat a jakým způsobem na ně reagovat tak, aby se s vámi cítili bezpečně a spokojeně - jak k dětem a situacím přistupovat, abyste se vy cítili s dětmi dobře a mohli si s užívat radost při jejich vedení

- jak pracovat s rodiči - jak s nimi spolupracovat a získat jejich důvěru pro naší činnost

- diskuze

 

Fungující šestka (Orel)

Proč šestník a ne třeba pětník? Jsou šestníci „menší či mladší rádcové“. Touží děti po funkcích (šestníků)? Kolik odpovědnosti (se dá) delegovat na šestníky a jejich zástupce?

 

Handbook (Handbook tým)

Svět vlčat a světlušek - zápisník, který vzdělává i inspiruje? Ponoř se do hloubi světa vlčat a světlušek, zapoj se do připomínkování předtiskové verze příručky a staň se součástí vzniku Světa vlčat a světlušek.

 

Vlčci a světýlka (Gymi)

Rozjíždí se revize vlčků a světýlek. Stojí před námi mnoho otázek: Jaké vlčky a světýlka vytvořit? Pracovní listy spíše pro vedoucí nebo pro děti? Jaké podpůrné nástroje jsou nejvhodnější? Je název světýlka a vlčci funkční i pro koedukované oddíly? Chceš být u toho a ovlivnit, jak budou odborky pro světlušky a vlčata vypadat? Přijď na program a dozvíš se, jakým způsobem nad věcmi přemýšlíme a my naopak budeme rádi za tvoje podněty.

 

Práce se slibem, zákonem, heslem pro vlčata (Vokin)

Jak jej dětem vysvětlit? A vysvětluje se vlastně? Jak ho s rojem či smečkou zažít? Čeká na tebe povídání a hraní. Stav se.

 

Práce se slibem, zákonem, heslem pro světlušky / žabičky (Baki)

Nejprve se budeme se zabývat obsahem, následně se zaměříme na to, jak s tématy pracovat v běžné oddílové činnosti. Nebude chybět vzájemná inspirace. Část programu věnujeme přípravě nováčků ke slibu a možným formám obřadu.

 

Rukodělky pro benjamínky (Sirka)

- praktické ukázky rukodělných aktivit, které benjamínci hravě zvládnou

- použití tradičních i netradičních materiálů i technik

- ukázky možných výrobků, které lze s dětmi dělat na schůzkách

- workshop

 

Rukodělky pro světlušky, vlčata (Iqanka)

pro rozvíjení estetična a jemné motoriky; přehlídka nápadů a literatury od jednoduchých výrobků po složitější projekty na tvorbu během celého roku; mailem dostanou sborník rukodělek včetně šablon

 

Pohybové písničky (Iqanka)

dobré pro rozvoj rytmu, zpěvu a pohybu v jednom; příjemné zpestření programu nejen schůzek; odnesete si texty písní včetně pohybů asi k 20 pohybovkám

 

Rytmika (Málí)

Na programu se dozvíš, jakou důležitost má ve vývoji dětí rytmika a práce s ní. Především si ale vyzkoušíš různé rytmické hry a aktivity, které můžeš zapojit do vaší oddílové činnosti. Protože je ale hodina jen 60 minut, můžeš se těšit na materiál s dalšími nápady, jak s rytmikou pracovat, a aktivitami, které se do 3 600 vteřin nevejdou.

 

Vývojová psychologie (Macíček)

Nejdříve se seznámíme se specifiky světlušek a vlčat z pohledu vývojové psychologie a porovnáme je s benjamínky. Na praktických příkladech se dozvíte, které programy jsou pro koho vhodné a kde se dá čerpat další inspirace.

 

(Ne)vykrádání programu (Ferda)


V rámci programu se účastníci dozví, proč bychom neměli brát vlčata lozit na skálu a benjamínky na 14 dní na stanový tábor. Co přesně myslíme rizikem vykrádání programu či tzv. syndromem vyskautování. A podle čeho se tedy řídit v praktickém vymýšlení programů? Na závěr programu bude prostor na diskuzi a sdílení zkušeností.

 

Jak si neublížit (Verunka)

- jak předejít možným úrazům na schůzkách a výpravách, na co vše si dát s dětmi pozor - jak zajistit maximální bezpečí při skautských aktivitách - práce s ohněm, nožem, vaření - na co si dát pozor a jak eliminovat možné úrazy či nehody...

 

Zálesácké aktivity pro vlčata a světlušky prakticky (Červenáček)

Inspirace, kterak se začínajícím dobrodruhem státi. Vraťme se do dětských let na robinsonův ostrov, mezi Apače a Lovce mamutů a nebojme se odřených kolen.

 

Tábor s vlčaty a světluškami / celotáborové hry (Piškot)

Tábory jsou pro nás i pro děti vrcholem skautského roku. Zatímco vedoucí je využívají k nerušené výchově dětí, pro děti jsou to především příběhy a hry. My si zde ukážeme, jak docílit obojího. Teoreticky, ale především prakticky, se vydáme od příprav až po ohlédnutí se za zdařilým táborem.

 

Na zemi - příběh (Ondra Steskal)

Program bude zaměřený metodicky, jak se dá vytěžit síla příběhu v programech a co vše můžeme ovlivnit a předat

 

Na zemi - sexuální (Petra Vacková)

Skautský oddíl je společenství, kde máme k sobě blízko, témata týkající se sexuality přicházejí, ať chceme nebo nechceme. V rámci programu to můžeme hodit za hlavu, přesto bychom měli být připraveni, protože se nám může stát, že budeme řešit nečekanou situaci. Co všechno je sexuální výchova, netýká se jen povídání o sexu, jak takový program vést a v čem mít jasno?