Program

Program semináře

Kategorie

Čolek a Žabka 1

  • Kategorie: SR
  • Délka: 60 minut
  • Kapacita: 30
Lektoři
Vladimír Cvrček (Vezír)

Zora Záchová (Beny)

Popis

Úvod do tematiky

zdůvodnění "třetího" symbolického rámce a porovnání se stezkou vlčat (Mauglí) a cestičkou světlušek (Lucinka) nejen pro vodácký dorost, ale především pro koedukované oddíly. Seznámení s aktéry, průvodci a prostředím.

Praktické zapojení účastníků v roli vlčat a světlušek

Bloky v pátek večer, v sobotu odpoledne a v sobotu večer tvoří jeden celkem, prosím registrujte se na všechny tři.