Program

Program semináře

Kategorie

Revize idey vlčat a světlušek

  • Kategorie: Idea
  • Délka: 120 minut
  • Kapacita: Neomezená
Lektoři
Ladislav Šinágl (Šimi)

U skautu jsem již pár let. Stále aktivně vedu koedukovaný oddíl vlčat a světlušek. Jsem členem náčelnictva a jeden z členů pracovní skupiny pro ideu vlčat a světlušek

Michal Tarant (Majkl)

Profesně jsem od května 2003 jsem vedoucím Centra ekologické výchovy VIANA při Střední odborné škole pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově. V rámci činnosti ekologického centra se zabývám realizací výukových programů zaměřených na EVVO ve školských zařízení, zájmovou činností studentů školy v odpoledních hodinách, přípravou a realizací rozvojových programů a projektů školy (fondy EU, granty apod), intenzivně také příhraniční spoluprací s partnery v Sasku a Dolním Slezsku. Skautsky jsem v minulosti působil na VLK Quo vadis, ČLK Enter a vedl Spojené lesní školy – Vlčáckou LŠ a LŠ Světluška. Aktuálně působím v roli místonáčelníka Junáka a vedoucího mosteckého střediska a okresu.

Jana Vytásková (Ferda)

Jsem vedoucí odboru benjamínků, vlčat a světlušek. Praktickou zkušenost mám s vedením všech 3 nejmladších věkových kategorií ze střediska v Prostějově. Nejvíce se ale zabývám kategorií benjamínků, kterou mám v rámci odboru na starosti.

Popis

Představení procesu revize idey a diskuze nad aktuálním navrhovaným zněním.

Od podzimu 2017 se pracovní skupina Náčelnictva věnuje znění slibu, zákona, hesla a příkazu vlčat a světlušek, tedy ideji vlčat, světlušek a žabiček. Revizí ji pověřil Valný sněm ve Velkém Meziříčí. Dosavadní práce skupiny prošla několika fázemi: prováděl se výzkum, organizovaly veřejné debaty o hodnotách, průběžné výstupy připomínkovali odborníci i veřejnost. Nyní máš příležitost připomínkovat výstupy i ty, a to právě na tomto programu letošní Poradní skály. Pokud by tě předem zajímalo víc informací, pročti si materiály z předsněmové diskuze (odkaz na stručnější dokument, odkaz na podrobnější dokument).